EVOdrops: Ukierunkowana ewolucja w kropelkach (Directed EVOlution in DROPS).

The European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant (813786)

  • Kierownik projektu: prof. Piotr Garstecki
  • Doktorant: mgr Francesco Nalin
  • Okres realizacji projektu: 2019 – 2023

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 813786 (EVOdrops)

Opis

EVOdrops, europejska sieć szkoleniowa, łączy czołowych europejskich naukowców, laboratoria i przemysł, posiadających wyjątkową wiedzę specjalistyczną w zakresie inżynierii białek i mikroprzepływów, oraz 13 początkujących naukowców. Zapewniamy obszerne, interdyscyplinarne szkolenie, które przyczyni się do rozwiązania tych pilnych i niezaspokojonych wyzwań w biotechnologii i biomedycynie. Wykorzystujemy wielodyscyplinarne podejście łączące miękką materię, mikroprzepływy i biologię chemiczną, aby zaprojektować rozwiązania do selekcji nowych enzymów o dużym znaczeniu przemysłowym i terapeutycznym. W przyszłości nasze podejście można zastosować jako odpowiedź na wyzwania związane z wysokoprzepustowymi, zminiaturyzowanymi testami biochemicznymi lub testami opartymi na komórkach.

Strona www projektu:
https://evodropseu.wordpress.com/