O nas

Jesteśmy interdyscyplinarną grupą naukowców, która prowadzi badania nad tworzeniem nowych rozwiązań mikroprzepływowych oraz ich zastosowaniem w chemii, biochemii, mikrobiologii oraz nanotechnologii. Interesują nas zagadnienia podstawowe z zakresu fizyki miękkiej materii, materiałów i zjawisk powierzchniowych, a także cała gama zastosowań fizyki w chemii i biologii.

Nasze badania mają również charakter stosowany. Opracowaliśmy szereg technik chronionych patentami, braliśmy też udział w tworzeniu pierwszych spółek typu spin-off Instytutu Chemii Fizycznej PAN: Scope Fluidics, Curiosity Diagnostics oraz Bacteromic, które opracowują nowoczesne rozwiązania w obszarze diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia.

Aktualnie zespół „Mikroprzepływów i płynów złożonych” koncentruje się na następujących obszarach badawczych:

  • Wykorzystanie technik mikroprzepływowychw badaniu wpływu antybiotyków na heterogeniczność populacji bakteryjnych
  • Badanie roli środowiska zewnętrznego oraz interakcji między bakteriami w oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
  • Synteza nowych biokompatybilnych fluorowanych surfaktantów do zastosowań w badaniach mikrobiologicznych
  • Modyfikacja powierzchni polimerów używanych do konstrukcji układów mikroprzepływowych w celu nadania im pożądanych właściwości
  • Opracowanie urządzenia mikroprzepływowego wykorzystującego pęsety optyczne do diagnostyki białaczki
  • Opracowanie optycznych i analitycznych metod wykrywania reakcji biologicznych i chemicznych w kroplach do testów wymagających wysokiej czułości i wysokiej przepustowości