Zespół

Kierownik Zespołu Badawczego

profesor dr hab. Piotr Garstecki

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (1993-1998): Szkoła Nauk Ścisłych Polskiej Akademii Nauk
 • Doktorat (1998-2002): Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Rozprawa doktorska: “The Scattering Patterns of Self-Assembled Cubic Phases in Amphiphilic Mixtures”
 • Staż podoktorski (2002-2005): USA, Uniwersytet Harvarda, Wydział Chemii i Biologii Chemicznej, grupa badawcza prof. George’a Whitesides’a

Doświadczenie zawodowe:

 • od roku 2006 kierownik grupy badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w IChF PAN
 • od roku 2014 profesor zwyczajny

Mail: pgarstecki@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mikroprzepływy, mikrobiologia, „lab on a chip”, antybiotykooporność, diagnostyka medyczna

Współautor ponad 160 publikacji naukowych, między innymi w Nature, Nature Communications, Angewandte Chemie, Nature Physics.
H-Index: 45

ORCID: 0000-0001-9101-7163

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Garstecki

Koordynator Zespołu Badawczego

mgr Justyna Gruszka

Czytaj więcej

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański (anglistyka) oraz Uniwersytet Warszawski (amerykanistyka)

Adresy mailowe: microfluidics@ichf.edu.pl; jgruszka@ichf.edu.pl

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/justynagruszka/

Doświadczony badacz

dr Ladislav Derzsi

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (1999-2005): Comenius University, Bratysława, Słowacja
 • Doktorat (2009-2013): Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Rozprawa doktorska: “Designing droplet microfluidic systems: from chemistry of surfaces, through rheological properties of fluids to geometries of the channels”
 • Staż podoktorski (2014-2015): ESPCI, Paryż, Francja
 • Staż podoktorski (2014-2017): University of Padova, Padwa, Włochy

Doświadczenie zawodowe:

 • od roku 2017 adiunkt w grupie badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w IChF PAN
 • od roku 2020 młody lider w projekcie Team NET FNP

Mail: lderzsi@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mikroprzepływy, „lab on a chip”, fotolitografia, mikroinżynieria, emulsje, mikroprzepływy kropelkowe, mechanika płynów, chemia powierzchni, mikrobiologia
Współautor 21 publikacji naukowych, 3 patentów
H-Index: 11

ORCID: 0000-0002-3562-0758
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ladislav-Derzsi

Doświadczony badacz

dr inż. Paweł Jankowski

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (1982-1987): Politechnika Warszawska
 • Doktorat (1989-1992): Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
 • Rozprawa doktorska: „Zastosowanie epoksysilanów do syntez alkoholi allilowych i pochodnych cyklopropanu”
 • Staż podoktorski (1993): Southampton University, Department of Chemistry, Southampton, Wielka Brytania
 • Studia podyplomowe (2011-2012): „Zarządzanie i komercjalizacja wyników badań naukowych”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Doświadczenie zawodowe

 • 1987-1989 Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
 • 1994-2003 Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
 • 2003-2008 Research Chemist w BioXell, Inc.: Nutley, NJ, US
 • od roku 2008 Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Mail: pjankowski@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: układy mikroprzepływowe, synteza organiczna, chemia przepływowa, modyfikacje powierzchni, informatyka chemiczna

ORCID: 0000-0002-0426-9221
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Pawel-Jankowski-8

Doświadczony badacz

dr Dominika Ogończyk

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (1998-2003): Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • Doktorat (2003-2008): Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski. Rozprawa doktorska: “Potencjometryczna detekcja aktywności fosfataz w surowicy krwi”
 • Studia podyplomowe (2010-2011): Podyplomowe studia kryminalistyki, prawa dowodowego oraz nauk pokrewnych, Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Studia podyplomowe (2011-2012): Zarządzanie komercjalizacją rezultatów prac badawczych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Studia podyplomowe (2014-2016): Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Doświadczenie zawodowe:

 • od roku 2008 Instytut Chemii Fizycznej PAN

Mail: dogonczyk@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: układy mikroprzepływowe, chemia przepływowa, modyfikacje powierzchni, elektrochemia, nanomateriały

ORCID: 0000-0002-7191-4817
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Dominika-Ogonczyk

Doświadczony badacz

dr Adam Samborski

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (1983-1988): Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Doktorat (1988-1991): Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Rozprawa doktorska: „Mechanika statystyczna uporządkowania w cieczy”
  Staż podoktorski (1992-1994): Wydział Chemii, Uniwersytet Oregoński, Corvallis, USA

Doświadczenie zawodowe:

 • Od roku 1994 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Mail: asamborski@ichf.edu.pl; ahsamborski@gmail.com

Zainteresowania badawcze: fizyka statystyczna cieczy prostych oraz ciekłych kryształów, polimery, porządek w objętości oraz porządek na powierzchni, wielościany Voronoya, mikroprzepływy (teoria i eksperymenty), dyfuzja w układach emulsji podwójnych, kinetyka chemiczna: reakcje enzymatyczne w mikroukładach (teoria i eksperyment)

ORCID: 0000-0001-8088-3891

Senior postdoc

dr Yurii Promovych

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (2002-2007): Narodowy Uniwersytet Techniczny, Tarnopol, Ukraina
 • Doktorat (2007-2011): Narodowy Uniwersytet Techniczny, Tarnopol, Ukraina

Doświadczenie zawodowe:

 • 2012-2013 research assistant, Narodowy Uniwersytet Techniczny, Tarnopol
 • 2014-2016 assistant professor, Narodowy Uniwersytet Techniczny, Tarnopol
 • 2017-2021 specjalista techniczny, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • od 2021 senior postdoc, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Mail: jpromovych@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: elektryczna tomografia impedancyjna, detekcja i manipulacja kroplami w systemach mikroprzepływowych, analiza sygnałów i obrazów

ORCID: 0000-0002-4917-6635
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Yurii-Promovych

Postdoc

dr inż. Ilona Paulina Foik

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Licencjat (2006-2009) Biotechnologia, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
 • Magisterium (2005-2010) Engineering, Biotechnology, Specialization Agrobiotechnology, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska, Poland
 • Doktorat (2010-2016) Biochemia, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Polska
 • Rozprawa doktorska (obrona 2018): “Novel inhibitors of rRNA methyltransferases responsible for bacterial resistance to antibiotics”

Doświadczenie zawodowe:

 • Assistant Professor, position under PD2PI project, Piotr Garstecki, Prof. Ph.D. Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids,
 • Department of Soft Condensed Matter, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 01/09/2020-present
  Postdoctoral Fellow, Piotr Garstecki, Prof. Ph.D. Laboratory of Microfluidics and Complex Fluids, Department of Soft Condensed Matter,
 • Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 03/2020-8/2020
 • Postdoctoral Fellow, Albert Siryaporn, Ph.D. Laboratory, Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, USA, 03/2019-01/2020
 • Jr. Specialist II, Albert Siryaporn, Ph.D. Laboratory, Department of Physics and Astronomy, University of California, Irvine, USA, 07/2017-02/2019
 • Laboratory Assistant II, Celia Goulding, Prof. Ph.D. Laboratory, Department of Molecular Biology and Biochemistry, University of California, Irvine, USA, 09/2016-06/2017
 • Ph.D. research, Laboratory of Bioinformatics and Protein Engineering, International Institute of Molecular and Cell Biology, Warsaw, Poland 2010-2014
 • Internship, Institute of Biotechnology and Antibiotics, Warsaw, Poland, 09/2009
 • Internship, National Medicines Institute, Department of Molecular Microbiology, Warsaw, Poland, 08/2008

Mail: ifoik@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: oddziaływania bakterie-gospodarz, oddziaływania bakteria-bakteria, choroby zakaźne wywoływane przez bakterie, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, antybiotyki, mikroprzepływy

ORCID: number 0000-0002-5927-5776
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Ilona-Foik-2

Postdoc

dr Chirantan Das

Czytaj więcej

Wykształcenie:

Bachelor’s Degree: University of Calcutta, Kolkata, West Bengal, India

Master’s Degree: University of Calcutta, Kolkata, West Bengal, India

PhD (2016-2022): University of Calcutta, Kolkata, West Bengal, India

PhD Thesis : “Development of Impedance and Capacitance Based Sensors for The Estimation of Adulterant Ingredients in Different Bio-Consumables”.

Doświadczenie zawodowe:

Postdoctoral Research Associate (2022-2023) : EECS Department, Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Bhopal, Madhya Pradesh, India

Zainteresowania badawcze:

Bioelectronics, Food Safety, Microfluidics, Gas Sensors, Lithography, Flexible Electronics, Wearable Sensors, 3D Printing, Biomedical devices, Electrochemistry, Electrical Impedance Spectroscopy, Microfabrication

Mail: cdas@ichf.edu.pl

ORCID ID : 0000-0001-7473-5905

ResearchGate : https://www.researchgate.net/profile/Chirantan-Das

Postdoc

dr Abhay Kotnala

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium: Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University, Indie
 • Doktorat (2012-2016): University of Victoria, Kanada
 • Tytuł rozprawy: “Double nanohole optical tweezers for single molecule and nanoparticle analysis”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017-2021 University of Texas, Austin, USA
 • Od 2021 Instytut Chemii Fizycznej PAN

Mail: akotnala@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: biophotonics, biomedical optics, plasmonics, optical tweezers

ORCID: 0000-0002-6129-9005
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Abhay-Kotnala

Postdoc

dr Shahab Shahryari

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (2009-2011): Biotechnology, Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU), Hyderabad, India
 • Doktorat (2015-2021): Molecular Microbiology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Teheran, Iran
 • Tytuł rozprawy: „Systematic evaluation of outer membrane protein (OmpA) function in response to oxidative inducing agents, in a native phenol-degrading bacterium, Acinetobacter sp. SA01”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2013-2015 Research Internship, Biochemistry, Helmholtz Center for Environmental Research, UFZ, Lipsk, Niemcy
 • 2021-2022 Research Associate, Molecular Microbiology, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Teheran, Iran
 • Od 2022 Instytut Chemii Fizycznej PAN

Mail: sshahryari@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mechanisms of antimicrobial resistance, bacterial responses to toxic agents, molecular interactions of microbial persistence, rapid diagnostics of antibiotic susceptibility, microfluidics

ORCID: 0000-0003-3484-3500
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Shahab-Shahryari-2

Asystent

dr Natalia Pacocha

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (2012-2014): Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Doktorat (2015-2021): Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

 • od roku 2015 asystent w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Mail: npacocha@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: Rozwijanie innowacyjnych systemów mikrofluidycznych do szybkiej, wysokoprzepustowej i precyzyjnej analizy populacji bakterii pod kątem heterogenicznej odpowiedzi na działanie antybiotyków.

ORCID: 0000-0001-9543-7122

Doktorant

mgr Shakeel Ahmad

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Licencjat (2011-2014): Botanika, University of Delhi, Indie
 • Magisterium (2014-20016): Nauki biomedyczne, University of Delhi, Indie

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2017 – 08.2019 Junior Research Fellow, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Indie
 • 11.2016 – 08.2017 Junior Research Fellow, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Indie
 • 01.2016 – 06.2016 Master thesis, CSIR-Institute of Genomics & Integrative Biology, Delhi, Indie
 • 05.2015 – 08.2015 staż letni, Indian Institute of Technology, New Delhi, Indie

Mail: sahmad@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mikrobiologia, biologia molekularna, mikroprzepływy, biochemia

ORCID: 0000-0002-0791-0598
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Shakeel-Ahmad-48

Doktorant

mgr Francesco Nalin

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Licencjat (2013-2016): Fizyka, Università degli Studi di Padova, Padwa, Włochy
 • Magisterium (2016-2018): Fizyka, Università degli Studi di Padova, Padwa, Włochy. Tytuł pracy: “Fluidization of concentrated emulsions in herringbone-decorated microfluidic channels”

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 staż w National Institute for Nuclear Physics (INFN), Włochy
 • 2017 staż w National Institute for Nuclear Physics (INFN), Włochy
 • 2018-2019 staż w Surfaces and Interfaces Physics Laboratory (LaFSI), Włochy

Mail: fnalin@ichf.edu.pl, francesco1.nalin@gmail.com

Zainteresowania badawcze: mikroprzepływy, przepływy kropelkowe, mikrobiologia

ORCID: 0000-0003-3392-0359

Doktorant

mgr Artur Ruszczak

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (2007-2012): Mikrobiologia, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • Studia doktoranckie (od 2012 – w toku): Instytut Chemii Fizycznej PAN

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2012 Instytut Chemii Fizycznej PAN

Mail: aruszczak@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mikrobiologia zakaźna, mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki, heterogeniczność bakterii, analiza populacyjna bakterii, mikrobioreaktory kropelkowe

ORCID: 0000-0002-5328-4057

Doktorant

mgr Shreyas Vasantham

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Magisterium (2010-2015): Nanonauka i nanotechnologia, Amity University, Indie

Doświadczenie zawodowe:

 • (2015) Graduate researcher at Helmut Schmidt University, Hamburg, Niemcy
 • (2015-2017) Post Grad researcher at EMPA, St. Gallen and ETH Zurich, Szwajcaria
 • (2018- 2019) Junior Research Fellow (JRF) Amity Institute of Nanotechnology, Indie

Mail: svasantham@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: single-cell analysis, label-free imaging, microfluidics, optical tweezers, ultra-fast microscopy

ORCID: 0000-0002-2212-9230

Doktorant

mgr inż. Kinga Głuchowska

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Licencjat (2015-2019) Biotechnologia, Politechnika Warszawska, Polska
 • Magisterium (2019-2021): Biotechnologia, Politechnika Warszawska, Polska

Doświadczenie zawodowe:

 • 01.2021 – 03.2021 Laborant, Cellis Sp. z o.o.
 • 01.2021 – 03.2021 Asystent badawczo-dydaktyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 07.2020 – 01.2021 Technik, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 07.2019 – 09.2019 Praktykant, Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej, Centrum Nowych Technologii (CeNT)
 • 09.2018 Praktykant, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • 07.2018 Praktykant, Laboratorium Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Mail: kgluchowska@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: antybiotykooporność bakterii, mikroprzepływy, mikrobiologia, genetyka

ORCID: 0000-0002-0836-9713

Doktorant

mgr Łukasz Kozoń

Czytaj więcej

Wykształcenie:

 • Licencjat (2008-2012): Biotechnologia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 • Magisterium (2013-2014): Biotechnologia, Politechnika Warszawska
 • Studia doktoranckie (od 2014 – w toku) Instytut Chemii Fizycznej PAN

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2014 Instytut Chemii Fizycznej PAN

Email: lkozon@ichf.edu.pl

Zainteresowania badawcze: mikroprzepływy

ORCID: 0000-0001-7178-252X
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Kozon